Scena Otwarta – Chór Ursynovia Cantabile

Chór „Ursynovia Cantabile” Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW powstał na przełomie 2005/2006 roku. Jego nazwa, „Ursynovia Cantabile”, czyli „śpiewany-rozspiewany Ursynów”, to wyraz przynależności do dzielnicy, w której działa. Do chóru należy niespełna 60 osób – amatorów, którzy w dojrzałym wieku realizują swą piękną pasję, jaką jest śpiew chóralny. W  latach 2008–2017 chór wystąpił ze 160 koncertami. Wziął udział w ponad 20 ogólnopolskich konkursach, zdobywając Grand Prix w 2008, 2009 i 2016 roku,  wielokrotnie pierwsze i drugie nagrody. W 2013 roku  uczestniczył w Wawer Music Festiwal, a w 2015 roku w festiwalu „Rzeka Muzyki” w Amfiteatrze Opery Nova w Bydgoszczy. W grudniu 2016 roku, chór „Ursynovia Cantabile” wystapił razem z maestro Vadimem Brodskim wykonując wspólnie „Ave Maria” W.Wawiłowa (C.Cacciniego).W repertuarze chór ma pieśni ludowe, utwory patriotyczne – także francuskie pieśni patriotyczne, muzykę sakralną i świecką, pieśni w różnych językach (greckim, gruzińskim, japońskim i włoskim), piosenki o Warszawie, muzykę popularną i gospel oraz utwory współczesnych kompozytorów.

Chór uświetnia występami uroczystości organizowane przez Ursynowski UTW oraz uroczystości uczelniane SGGW. Prezentuje swój repertuar w ośrodkach  kultury, domach pomocy społecznej, domach seniora i uroczystościach organizowanych przez lokalne władze. Koncertuje w kościołach w różnych rejonach Polski, a także występuje za granicą (Litwa).  W listopadzie tego roku chór wyjeżdża na tournée  do Francji, by uczestniczyć w obchodach stulecia zakończenia I Wojny Światowej i wykonać kilkanaście francuskich i polskich pieśni patriotycznych.

 

Krystyna Kowalska-Wojucka, dyrygent Chóru Ursynovia Cantabile UUTW, jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej – specjalności dyrygentura chóralna w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz absolwentką Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu AMFC w Warszawie. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie akordeonu oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Józefa Elsnera na wydziale

Teoretyczno-Pedagogicznym. Studentka podyplomowych studiów z Teorii Tańca w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Od 2003 roku jest dyplomowanym instruktorem tańca ludowego. Pracowała z zespołem „Kuźnia Artystyczna” w DK Wilanów, realizowała projekt z Męskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej oraz z tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Przez 10 lat pracowała jako instruktor wokalny studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca SGH, w którym prowadziła zajęcia taneczne i układała choreografie. Jest dyrygentem i akordeonistką zespołu wokalnego „Retro.ArtBem”, działającego w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie oraz instruktorem wokalnym w dziecięcych zespołach folklorystycznych: „Lazurki”  oraz „Dzieci Żoliborza”.

 

Krzysztof Łazutka – organista, pianista, kompozytor i dyrygent. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im.Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu, a następnie Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im.Józefa Elsnera na wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym, uzyskując dyplom zawodowego muzyka w specjalności prowadzenie zespołów. W 2015r. ukończył studia organistowskie w Instytucie Szkolenia Organistów na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie otrzymując dyplom I-go (najwyższego) stopnia z wyróżnieniem. Obecnie prowadzi działalność koncertową, pełni posługę organisty w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od września 2016r. również dyrygenta chóru parafialnego “Vox Cordis”. Od kwietnia 2017r. związany jest również z chórem “Ursynovia Cantabile”, działającym w ramach Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW, w którym pełni rolę akompaniatora.

 

Więcej informacji na stronie chóru:

 www.ursnoviacantabile.waw.pl

 

 

 

 

Partnerzy i organizatorzy Festiwalu Strefa Ciszy

Festiwal Strefa Ciszy

realizacja: estinet.pl